eKvaliteta

online alat za podršku školama u provedbi samovrjednovanja i izradi izvještaja o samovrjednovanju

Podrška
Pedagoški zavod BPK Goražde


Telefon: 038221052
E-mail: pz.bpkgo@gmail.com